VIEDS.LV

Vere scire est per causas scire.

Par VIEDS.LV

Vere scire est per causas scire.
/ Īstās zināšanas iegūst izzinot cēloni. /

Ezotēriskais emuārs, ar mērķi veicināt sevis pašizziņu, caur to ieraugot apkārtējos procesus gan tuvumā, gan tālumā, saprotot, ka viss ir viens vesels un ikviens process kas ir ap mums notiek arī mūsos.

Lai arī mēs katrs esam individuāls un otra tāda nekur pasaulē nebūs, tomēr mēs esam daļa no viena vesela, kas veido vidi mums apkārt.

Radītājs, Dievs, Daba, Kosmoss, Evolūcija u.t.t. – lai kā mēs nenosauktu pirmavotu, viennozīmīgi ir skaidrs, ka mums kā cilvēkiem ir dots saprāts un brīvā griba. spēja domāt un analizēt, un tai pat brīdī iedziļinoties sevī, nonākot pie sava patiesā ES ieraudzīt pasaules daudzšķautņainību un unikalitāti tās būtībā.

Iespējams, ka daudzi raksti šai emuārā var šķist nepareizi, absurdi, reizēm pat pretstatīti daudzām ezotērikas un/vai zinātnes nostādnēm u.t.t. Emuāra mērķis nav kādam izdabāt, bet gan rosināt domāt, analizēt, censties ieraudzīt cēloni, būt apzinātiem nevis akli ticīgiem…