“Persieši* ar Konstantinapoli** kauties sāks.
Un ļaudis no asinīm bēgs, bet nekur par viņiem nepriecāsies un ūdens daudzus paņems.
Dārgu cenu nāksies maksāt.
Vācieši pirmie no mājām bēgs.
Lietus un ugunsgrēks kopā būs.
Ilgi – kamēr sarkanais gailis zilajam acis izknābs…”

“Bez kara visi mirsiet. Cietušo būs daudz. Visi miruši uz zemes gulēsiet. Vakarā viss būs uz zemes, bet rītā piecelsieties. Un viss aizies zemē. Bez kara karš notiek. “

/Svētā Matrona/

* Persieši – tagadējā Irānas un Irākas teritorija
** Konstantinopole – tag. Stambula, Turcija
(Константинополь, Царьград (у славян; перевод греческого названия «Царственный град» — Βασιλεύουσα Πόλις — Василевуса Полис, город василевса) и Стамбул. Название «Константинополь» (Κωνσταντινούπολη) сохраняется в современном греческом языке, «Царьград» — в южнославянских.)